شکواییه.کاملأ شخصی.

بدون مقدمه:قیافه من تو بانک وقتی چکی پاس نمیشه,آخ

بعد از یک هفته حرص و جوش کلافهو  تلفن مکرر به صاحب چکبه من زنگ بزن

قیافه من بعد از پاس شدن چک:نیشخندبغلگاوچران

بایستی فکر کرد که چرا  ممکنه آدم دلش بگیره,چرا آدما پریشون میشن؟چرا  خیلی از مردم اصاب مصاب ندارن؟تورم ۴٠ درصده ...سال ساله مقاومته از نوع اقتصادیش...کی باید مقاومت کنه آغاییون؟یا آقایان؟؟کی مسؤوله؟چه کسی باید جواب این جماعت افسرده رو بده؟؟ خعلی ممنون که به فکر این چهره های عبوسید!!

عبوس گفتم یاد یه موضوعی   افتادم یه روز تو ماشینم نشسته بودم به قیافه راننده هایی که رد میشدن دقت کردم ,شاید از ۵٠تاراننده فقط یکیشون لبخند به لب داشت  ! دوستم گفت به   خاطر نورآفتابه!!!بهش میگم تورمه  داداش همه چی گرونه همه به هم دروغ میگن,همه به فکر زدن جیب بقل دستیشن, از بالایی ها   بگیر تا پاییناش میگه  تیر ماه مذاکرات تموم میشه.ای خدااااااااا.

 زیاد که فکر میکنم میبینم همه چیز تقصیر ماست.به بعضی چیزا نباید فکر کرد.زمان درستش میکنه.ما مال لحظه ایم باید تو لحظه وحال زندگی کنیم نه تو آینده  وگذشته.جواب بعضی حرف هارو هم نباید داد.نقطه.هرکی حرفی داره بزنه. کو  گوش شنوا!!

/ 1 نظر / 52 بازدید
راستی فر

اره جون عمت