من بی تو

    پروانه سوخت.......

            شمع فرو ریخت......

                   شب گذشت.......

                           ای وای من........

                                    که قصه ام ناتمام ماند......

 

/ 4 نظر / 30 بازدید
booya

سلام ببخشید .. دیر دیر میام زیاد نیستم شرمنده آت نه برادر جان شبــــــــــ دراز است و ...داستانه ما همچنان پا بر جات تموم نشد غمت نباشه شب زیاده دنباله روز باش [گل]