حکایت ما

 

هفته  پیش  جاده  خاکی  بود.........پری  روز آسفالت  کردن .......دیروز  آسفالتو

  کندن! (آخه  لوله  آبو فراموش کرده  بودن یا شایدم  نمیدونم  یکی  یادگار ننشو  اون  زیر

  میرا  گم  کرده  بود!!!!! )........امروز  شده  چاله...................

 

فردا  چی  میشه؟؟؟؟؟

حکایته  ماست دیگه   شدیم   ملا  نصرالدینخنده      دولت   خدمت(!)گذار    خنده

/ 2 نظر / 8 بازدید
مریم

واقعا همین طوریه. چرا می خندی؟ باید گریه کنی[متفکر]

ابوذر تیزرو

راستی ممی جریان کندن چیه[تعجب]؟