خاطرات یک جدا مانده

 

منتظر  نقطه  چین  پایان  من  باش  .........

 

 

دل  بی  کسم:

 

 

اگر  حافظ  اینجا  بود،  چنان  نی نامه ای  برای  حال  زارت  مینوشت  که  درام  تر  از‘ رستم  وسهراب‘ 

شاهنامه  ابولقاسم  میشد!

 میدانم  که  تو  تنها ترینی، تخم  اناالحق بدسرشتی  که  تو  وجودت  ریختن

 

همه  عشقت  رو  ازت  گرفت...تو  موندی  و  یه  دنیا  خاطره  که  داره  تو  رو  میسوزونه...

 

پس  بسوز  شاید که  آروم  بگیری........روزگاری  تمام  زندگی ات  عشق بود  و کوچه

و تنهایی....حلا فقط  تو  موندی  وکوچه  خالی  و تنهایی....

 

پس   عشق کو؟؟؟؟

 

 عشق سوخته

 

/ 4 نظر / 23 بازدید
مریم

تو موندی و یه دنیا خاطره که داره تو رو میسوزونه... امان از این خاطرات [ناراحت]

لیلا

محمد دلم خیلی گرفت.........[گریه]

ابوذر تیزرو

هر انچه خواستم نیامد بدست چونکه بیگانه بودم در این دنیای پست پی اب بودم کوزه بدست چون اب یافتم کوزه افتاد شکست.[افسوس]

ابوذر تیزرو

هر انچه خواستم نیامد بدست چونکه بیگانه بودم در این دنیای پست پی اب بودم کوزه بدست چون اب یافتم کوزه افتاد شکست.[افسوس]