دنیا انقدر هم بد نیست..گاهی یک نفر با نفس هایش..با نگاهش..با کلامش..

با وجودش..

با بودنش..

بهشتی میسازد از این دنیا برایت, که دیگر بدون او,بهشت واقعی را هم نمیخواهی...

/ 2 نظر / 27 بازدید
راستی فر

آره حق با شماست دنیا واقعا بهشته وقتی ک یکی باشه ک تو تموم دنیاشی،بدونی فقط تورو میخاد از تموم دنیا، اونموقع تک تک نفسهاش بهت امید به زندگی میده. منم دگ تنها نیستم.

راستی فر

یه نصیحت کردمتا! نمیدونستم اینقد روت تاثیر میذاره عه عه عه