کی میاد موهامو شونه کنه؟این روزا مغزم داره سووووت میکشه.

علت نوشت:نمیدونم.سوته دیگه میکشه برای خودش.

/ 3 نظر / 38 بازدید
راستی فر

شما لب تر کن،خانومتون شونه میکنه براتون.

راستی فر

عزیزم!!!!!جیگرشو!!!!! کی ب دنیا میاد؟ چقد خوشحاله ک بابا میشه! قلبش داره از جا درمیاد[لبخند] چند روز درگیر کلاسا بودم،نشد بیام ب وبلاگت سر بزنم